Jednotka intenzivního života - Dokument s následnou besedou s MUDr. Ondřejem Kopeckým

Městská knihovna TGM ve spolupráci s Charitou Šumperk

Čas: 17.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která z našich životů v podstatě zmizela. V prostředí robotické medicíny a zbožštělých bílých plášťů, orientujících se na nemoc jako takovou, se do středu jejich pozornosti vrací člověk. V intimních rozhovorech lékaři se svými pacienty hledají odpovědi na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60-70 % české společnosti, bohužel zapomíná: „Jak žít dobrý život s nemocí?“

Po filmu bude následovat moderovaná beseda s jedním z hlavních protagonistů filmu MUDr. Ondřejem Kopeckým a členy místního multidisciplinárního paliativního týmu Hospicové péče Caritas, distančního pracoviště Šumperk. Večerem nás provede člen paliativniho týmu Fakultní nemocnice Olomouc Slávek Vurst.