Dějiny Evropské unie v souvislostech - Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Seminář Moderní dějiny

 

Čas: 18.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

Únorové pokračování cyklu přednášek z moderních dějin pro veřejnost přiblíží historii evropské integrace. Stručně a jasně si popíšeme vývoj myšlenky na užší spolupráci evropských zemí, postupné vytváření evropského projektu a jednotlivých organizací, rozšiřování evropských společenství a nakonec vznik EU jako výsledek dlouhého integračního procesu. To vše na pozadí mezinárodně-politických souvislostí. Ideální příležitost poskládat si vaše střípky "evropských" znalostí do přehledného systému!