Noc s Andersenem a princezny na hrášku

U příležitosti 200.výročí H.Ch.Andersena byla 5. Noc s Andersenem věnována jeho pohádkám.

1.dubna - Noc s Andersenem v knihovně začne již ráno.
Jubilejní 5.ročník tradiční akce dětských knihoven Noc s Andersenem pořádá pro své čtenáře letos více než 300 knihoven v ČR, Polsku a v dalších zemích. Akce je motivována Dnem dětské knihy 2.dubna, ale také končícím měsícem internetu. A protože 2.dubna vychází 200.výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, jsou letošní aktivity knihoven věnovány právě tomuto autorovi.
V šumperské knihovně začne Noc již dopoledne představením dětí ze základní školy v Postřelmově, které předvedou účastníkům Noci s Andersenem pohádku Sněhová královna.
Od 10 hodin si mohou zájemci netradičním způsobem připomenout pohádku Princezna na hrášku: po dohodě s pelhřimovskou agenturou Dobrý den proběhne od 10 do 12 hodin v dětském oddělení Pokus o zápis do české knihy rekordů v disciplíně: Uléhání princezen na hrášek. Pokusu se mohou v tento stanovený čas účastnit i zájemci z řad veřejnosti.
Komisař agentury zapíše jako účastníka tohoto pokusu o rekord každého, kdo bude mít korunku, šaty jako princezna, ulehne do královského lože a vykřikne AU. A protože je zrovna apríl, dávají pořadatelé šanci i účastníkům z řad mužského pohlaví (vousy nevadí!).
Večer pak budou v knihovně, v Městském domě dětí a mládeže a některých školách nocovat děti, které mají mimo jiné možnost účastnit se speciální dětské internetové konference.
Další informace poskytnou knihovnice oddělení pro mládež na tel.583 214 588.

 

Fotogalerie