Seminář Moderní dějiny Válka v Tichomoří - Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

 

Seminář se zaměří na jedno obrovské bojiště 2. světové války, kde se rozvinul konflikt

vedený na moři i na souši. Popíšeme si kořeny a rozsah japonské agrese, protiútok

Američanů, projdeme si nejdůležitější události, bitvy i používanou taktiku, rozsah

válečných operací i celkový vývoj konfliktu, který nakonec ukončily atomové pumy

svržené na dvě japonská města.