Do knihovny za pohádkou - Divadlo Tramtárie - Eminka a Emoušek

Čas: 10.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 70 Kč

Určitě to taky, děti, znáte. Někdy se nám všechno daří tak, že bychom samým štěstím

nejraději vyskočili až do stropu, ale jindy nás zase potkají věci, které nás pěkně potrápí.

Stejně to má i malý Eliáš, který se s pomocí kouzelných skřítků Eminky a Emouška učí

poznávat pocity, naslouchat jim, chápat je a hlavně se jich nebát.