Jak se stanu čtenářem knihovny?

Po předložení občanského průkazu (cizinci – cestovního pasu) a zaplacení registračního poplatku Vám vystavíme legitimaci. Držitelé průkazu ZTP a ZTTP mají registraci zdarma. Po uplynutí 12 měsíců je třeba uhradit poplatek na další rok.

Platí čtenářská legitimace v obou šumperských knihovnách?

Ano. Čtenáři si mohou půjčovat na jednu legitimaci v hlavní budově knihovny na ul.28. října i v pobočce Sever na Temenické ulici. Knihy však musí vracet tam, kde si je zapůjčili.

Mohou se zaregistrovat také instituce?

Ano, vedoucí instituce pověří pracovníka právem půjčovat si pro organizaci; pověření předloží při zápisu spolu s dokladem o zřízení organizace a občanským průkazem.

Jaká je výpůjční doba?

30 dnů

Mohu si výpůjčky prodloužit?

Ano, pokud půjčený dokument nežádá jiný čtenář, je možno jej prodloužit, nejvýše však třikrát. O prodloužení můžete požádat osobně, telefonicky, mailem nebo prostřednictvím čtenářského konta v elektronickém katalogu na www.knihovnaspk.cz/katalog (čtenáři-výpůjčky)

Co je prezenční půjčování?

Vybrané publikace, denní tisk a poslední čísla časopisů se půjčují pouze do čítárny.

Jaké jsou další podmínky půjčování?

Vše najdete v Knihovním řádu, který si můžete prostudovat v knihovně nebo na www.knihovnaspk.cz/knihrad

Co je meziknihovní výpůjční služba?

Pokud knihovna požadovanou publikaci nevlastní, může ji prostřednictvím služby MVS zprostředkovat z jiné knihovny na území ČR nebo v zahraničí. Je možno získat i kopie článků z tisku a z periodik.

Mohu překročit výpůjční dobu?

Rozhodně nedoporučujeme! V případě nedodržení výpůjční lhůty účtuje knihovna poplatky.

Umožňuje knihovna přístup k internetu?

Ano. K dispozici jsou 4 místa v čítárně půjčovny pro dospělé, 1 místo v půjčovně pro mládež a v knihovně Sever 3 místa. Děti do 15-ti let musí mít souhlas zákonného zástupce.